Esimees Ene Ergma Miks Ei Ole?

Suhted vanemate, kasuvanemate ning vanavanematega. Suhted õdede, vendade, teiste lähisugulastega. Poiste ja tüdrukute suhted. Sallivus teistsuguste inimeste suhtes. Abivajaja ja aitaja. Nohiklikkus ja tõrjutus. Piir oma ja võõra vahel. Piir lubatu ja lubamatu vahel. Omakultuur ja kultuuriline mitmekesistus. Rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale. Matkamine kodukohas ning reisimine kaugetes maades.

Loominguline koostöö. Mängult ja päriselt.

Kultuuride mitmekesisus. Erinevate rahvaste uskumused ja tavad. Käitumine eri kultuuriruumides. Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse. Kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ja hoidjad. Mängiv inimene. Ringmängud ja mängulust. Teatri võlumaailm. Leidlik probleemide lahendamine. Loominguline koostöö. Mängult ja päriselt. Põhjendatud ja põhjendamata riskid. Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng.

Minu osa looduse hoidmisel. Austav suhtumine elus- ja eluta loodusesse. Seejuures ei pruugi konkreetselt sinu sissetulek absoluutselt rolli mängida, seni, kuni sul vähemalt on sissetulek. See, kui sul ei ole iseenesest laenukohustusi, ei ole aga veel piisav faktor selleks, et laenu julgelt võtta. Kodukulud nagu üür ja kommunaalteenused ning igapäevased väljaminekud toidule ja tarbeesemetele võivad juba hammustada eelarvest niivõrd suure summa, et kuu lõpus ei ole mitte midagi alles.

Kui su sissetulek on eurot, korteri üür on eurot ja kommunaalkuludki eurot, siis on selge, et laenu võtmine ei aita – pigem tekitab see sulle suuremaid probleeme, kuna laenu tasumine võib muutuda keeruliseks. Seepärast tasuks mõelda sellele, kas saad vajaliku rahasumma leida kusagilt mujalt. Võib-olla saad midagi maha müüa ja toodete müügist raha teenida?

Ehk saad teenida lisaraha? Enne, kui asud laenu taotlema, mõtle põhjalikult. Kiirlaenu intressid on paratamatult kõrged ning mida keerulisem on su rahaline seis, seda ohtlikum on laenu võtmine. Kui kahtled laenuotsuse tegemisel, räägi kindlasti asjatundjaga – näiteks suhtle võlanõustajatega, kes oskavad sulle anda nõu ja suunavad õiges suunas. Ära kiirusta laenamisega – eriti, kui oled igakuiselt rahakitsikuses. Aplaus: jõudsid selle pika ülevaate lõppu.

Mine raamatukokku. See koht on endiselt väga kasulik ressurss uue muusika leidmiseks, eriti kui teie Interneti-juurdepääs on piiratud. Üldkasutatavates raamatukogudes on tavaliselt CD-d ja mõnikord ka muud muusikavormingud. Samamoodi on nad ressursiks, kui olete huvitatud muusika kohta põhjalikust uurimisest. Võite küsida raamatukoguhoidjalt raamatuid teile meelepäraste muusikastiilide kohta ja lugeda oma lemmikartistide ajalugu ja mõjutusi.

Kasutage muid sidevahendeid. Muude kunstivormide uurimine, näiteks raamatute lugemine ja teile meeldivaid artiste käsitlevate dokumentaalfilmide vaatamine võib olla suurepärane viis muusikaliste mõjutuste ja seotud või oluliste artistide kohta lisateabe saamiseks. Kui teete, on kasulik omada märkmikku, leida märkmeid ja leida artiste ning seejärel kuulata nende laule, kui teil on märkmik.

Kuulake raadiot Paljud raadiojaamad esitavad ainult kõige uuemaid lugusid või 40 kuulatuimat lugu, kuid on ka teisi, kes esitavad eri žanrite vanemaid lugusid. Kasutage otsimootorit, et leida jaamu, kus te elate, ja mängitavat žanrit või žanre või häälestage lihtsalt jaamu, kuni leiate ühe, mis teile meeldib. See, kas komisjoni teguviis oli õigustatud või ei, ei ole protseduuriline küsimus.

Vabandage, see ei ole küsimus, mida lahendab juhatus. Palun, Eiki!Eiki Nestor Mul on ka teine protseduuriline küsimus. Arvestades, et selle otsuse tagajärjed võivad tegelikult olla väga tõsised ja me ei tohi siin mitte mingil juhul protseduurireegleid rikkuda, on võib-olla olukorra lahendamiseks parem, kui valitsus võtab eelnõu menetlusest tagasi, mis on neile loomulikult ebameeldiv, ja esitab uuesti siis, kui nad soovivad.

Riigikogu võib selle eelnõu esimesel lugemisel ka tagasi lükata, mis oleks valitsusele veelgi ebameeldivam. See on protseduuriline küsimus. Esimees Ene Ergma Jah, see on protseduuriline küsimus. Nagu ma olen öelnud, me võime selle otsuse tagasi lükata, kui me hakkame seda eelnõu hääletama. Palun, kolleeg Kaia Iva! Kaia Iva Aitäh!Mul on kaheosaline küsimus, millele ma soovin vastust.

Esiteks, kas ma saan õigesti aru, et Riigikogu juhatus ei saa kontrollida seda, milliseid lisadokumente Riigikogu liikmed eelnõude ettevalmistamisel ja enda targaks tegemisel loevad ja mida nad ei loe, kas nad loevad neid internetis või paberilt ja kas nad saavad neid dokumente komisjoni aruteludelt või kuskilt mujalt? See oli küsimuse esimene pool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *